ครีมเทียมพร่องไขมัน เอ็กซ์ตร้า (Extra)

( บรรจุ 385 กรัม มี 48 กระป๋อง ต่อ ลัง )