คาร์เนชันครีมเทียมข้นหวาน

( บรรจุ 2 กก. มี 8 ถุง ต่อ ลัง )