น้ำผึ้งเกรดคัดพิเศษ ตราNCK

( บรรจุ 1000 กรัม ต่อขวด มี12 ขวดต่อ 1 ลัง )