น้ำแอปเปิ้ลเขียว – ติ่งฟง

( บรรจุ 760 มล. มี 12 ถุง ต่อ ลัง )