มุกป็อบรสองุ่น ตรา NCK

( บรรจุ 1 กิโลกรัม 12 กระปุก ต่อ ลัง )