ยีสต์นก (ใหญ่-เล็ก) – saf instant

( ใหญ่บรรจุ 500 กรัม มี 20 ห่อ ต่อ ลัง )
( เล็ก บรรจุ 125 กรัม มี 36 ห่อ ต่อ ลัง )