วุ้นแอปเปิ้ล ตรา NCK

( บรรจุ 1 กิโลกรัม มี 20 ถุง ต่อ ลัง )