แก๊สทำโซดา – MOSA

( บรรจุ 10 หลอด มี 36 กล่อง ต่อ ลัง )